GDPR

Lagstiftning

Kultur i Yngarebygden hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation), i Sverige kallad dataskyddsförordningen. Lagen trädde i kraft den 25 maj 2018 tillsammans med kompletterande nationell lagstiftning.

Om du tycker att policyn är oklar eller om du har synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig

Kultur i Yngarebygden, organisationsnummer 802534-0210, är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Kultur i Yngarebygdens verksamhet. 

Kontaktuppgifter

Vill du ha mer information om vår personuppgiftshantering kan du kontakta oss på e-post info@kulturiyngarebygden.se.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. En personuppgift kan också vara olika typer av elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om dessa kan kopplas till en fysisk person.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter i olika sammanhang och för olika ändamål.

1.När du köper biljett hos oss

När du köper en biljett hos oss online samlar vi in och spar dina personuppgifter för att vi skall kunna uppfylla det köpeavtal som du då ingår med oss. Vi ska till exempel kunna leverera dina biljetter via e-post, via vår webbplats, per post eller i biljettkontoret. Vi begär därför uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress och spar dessa i vårt biljettsystem. Personuppgifterna används också om vi behöver nå dig i händelse av större artist- eller programändringar eller om en konsert skulle bli inställd. Om du blir medlem i föreningen Kultur i Yngarebygden använder vi personuppgifterna för att skicka dig information och marknadsföring om kommande konserter, för att uppmärksamma dig på särskilda erbjudanden.

Vi skickar enbart marknadsföring via e-post – vårt digitala nyhetsbrev – om du på förhand har godkänt det. Vi kan då komma att använda uppgifter om dina konsertbesök hos oss för att ge dig den information och de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse för. Du kan när som helst återta ditt godkännande av digital marknadsföring via mejl info@kulturiyngarebygden.se

Information om större artist- eller programändringar eller om eventuellt inställd konsert skickar vi till samtliga som köpt biljetter till det evenemang som berörs, och då i första hand via e-post eller i särskilda fall via sms. 

Dina personuppgifter kan komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla god kund- och registervård. Det händer att vi uppdaterar adressuppgifter genom hämtningar från privata eller offentliga register. Vi kan också komma att använda statistik kring biljettköp för analyser av generella mönster och för utveckling av vår verksamhet. 

Vi behåller dina personuppgifter och din köphistorik i vårt biljettsystem upp till fem år efter ditt senaste konsertbesök.

När du betalar dina biljetter med kontokort via vår telefonbokning skriver vi in dina kortuppgifter i vår betaltjänst. Dessa uppgifter sparas inte i våra system och Kultur i Yngarebygden har ingen åtkomst till dina kortuppgifter efter att köpet genomförts.

2. När du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev 

När du anmäler dig till våra nyhetsbrev via formulär på vår webbplats samlar vi in din e-postadress för att kunna skicka brevet till dig. Genom din anmälan samtycker du till att ta emot digital marknadsföring från oss och godkänner att vi behandlar dina personuppgifter för detta syfte.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration; antingen via länk längst ner i själva nyhetsbrevet eller genom att mejla info@kulturiyngarebygden.se

Kultur i Yngarebygden kan komma att fotografera eller filma aktiviteterna i samband med konsert, och bilderna kan komma att användas i marknadsföring av vår verksamhet och kommande konserter. Om du som deltagare inte vill förekomma på bild har du möjlighet att meddela detta i samband med anmälan, men också i samband med konserten.

Vi behåller anmälningsuppgifterna i upp till fem år efter konserten. Bild och film samt uppgifter om ensembler och musiker som framträder offentligt under konserter kan komma att sparas i Kultur i Yngarebygdens databas och arkiv. 

3. När du tar kontakt med oss

Vid dina personliga kontakter med oss samlar vi in de personuppgifter från dig som behövs för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vanliga uppgifter som vi använder i dessa sammanhang är ditt namn, telefonnummer, e-postadress och, i förekommande fall, bokningsnummer.

Vår rättsliga grund för hantering av personuppgifter

Kultur i Yngarebygden behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagar. Vår personuppgiftsbehandling kan i vissa fall baseras på flera olika rättsliga grunder, som kan vara självständiga i förhållande till varandra.

I vissa situationer behöver vi inte ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Det gäller till exempel när du genomför ett köp hos oss online eller via telefon, eller när vi skickar information till dig mot bakgrund av att du är kund hos oss. I dessa fall har vi ett ändamål med behandlingen som motiverar varför vi ska behandla dina personuppgifter. Vi har med andra ord en rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling.

Samtycke för utskick av marknadsföring via e-post

I andra situationer kan vi behöva ditt samtycke innan vi får utföra någon personuppgiftsbehandling. Det gäller till exempel när du blir medlem i föreningen Kultur i Yngarebygden och prenumerant på vårt digitala nyhetsbrev utan att vara befintlig kund hos oss. Då får du i samband med beställningen ge ditt samtycke till behandling av de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna distribuera nyhetsbrevet till dig. Även du som är kund måste samtycka till att ta emot marknadsföring digitalt innan vi får göra e-postutskick till dig. 

Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att meddela oss via de kontaktuppgifter som finns i början av denna policy eller i anslutning till respektive tjänst. Det är samtidigt bra att känna till att personuppgifter ändå kan finnas kvar hos oss, om det är så att det finns en annan självständig rättslig grund för vår behandling. Ett exempel skulle kunna vara om du först har anmält dig som prenumerant på något av våra nyhetsbrev och vid ett senare tillfälle blivit kund hos oss; även om du då skulle avbeställa din nyhetsbrevsprenumeration, så finns dina personuppgifter i vårt biljettsystem.

Lagring, gallring och radering av personuppgifter 

Personuppgifter lagras som huvudregel på servrar i Sverige. Vi har säkerställt att all lagring av personuppgifter hos våra underleverantörer sker i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning genom personuppgiftsbiträdesavtal med respektive leverantör.

När du köpt biljett hos oss spar vi dina uppgifter i upp till fem år efter ditt senaste konsertbesök. Vi har bedömt det vara en lämplig period utifrån de mönster kring återbesök som vi sett bland våra kunder. Vid prenumeration på nyhetsbrev spar vi dina uppgifter så länge som du inte säger upp prenumerationen.

När du inte besökt oss på en längre tid (enligt ovan) eller om du väljer att avsluta en prenumeration så gallrar vi bort dina uppgifter.

Samma personuppgifter kan lagras för olika ändamål och i olika register.

Kan vi komma att dela dina uppgifter med andra? 

I vår verksamhet samarbetar vi med flera olika partners för att kunna erbjuda bästa möjliga service och utveckla vår verksamhet. För att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter åt oss, behöver vi dela dina personuppgifter med dem. De får dock inga självständiga rättigheter till dina personuppgifter som går utöver dem vi har i denna policy.

Andra mottagare

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. 

Säkerhetsåtgärder

Vi är måna om att dina personuppgifter är i tryggt förvar, och har vidtagit de säkerhetsåtgärder som vi bedömer är nödvändiga för att skydda dina uppgifter. Endast relevant personal kan läsa och behandla respektive personuppgifter.

Vår webbplats

Cookies.

Föreningens webbplats www.kulturiyngarebygden.se använder cookies. En cookie är en textfil med information som lagras på besökarens dator. Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användbar för våra besökare.

Om du inte vill att webbplatsen ska använda cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång en webbplats försöker sätta en cookie på din dator. Tänk på att vissa funktioner på webbplatsen kan komma att fungera sämre om du stänger av cookies.

Film och foto

Det kan hända att vi själva eller någon annan spelar in eller fotograferar i samband med våra konserter. Det kan handla om filminspelning för vår egen youtubekanal, eller fotografering av verksamheten för informations- eller pressändamål. Det är endast personer med tillstånd av Kultur i Yngarebygden som har rätt att fotografera, filma eller spela in konserter och andra evenemang för vidare distribution. 

Du som är besökare vid konsert arrangerad av Kultur i Yngarebygden kan komma ingå på bild eller film i sådana sammanhang. Detta anges i våra köpvillkor. Vi inhämtar inget ytterligare tillstånd av berörd publik före en publicering eller vidaredistribution.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy, till exempel på grund av ändringar av de lagar, direktiv och förordningar som reglerar hanteringen av personuppgifter eller domstolspraxis om hur reglerna ska tolkas. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid på vår webbplats www.kulturiyngarebygden.se

Om vi gör större förändringar kommer vi att uppmärksamma dig på detta via webbplatsen och genom e-postutskick. Om vår personuppgiftsbehandling baseras på samtycke och ändringarna i denna policy medför att vi behöver hämta in nytt samtycke från dig, kommer vi att göra det på lämpligt sätt.

Information, rättelse och radering

Du har rätt att kostnadsfritt begära att få ta del av de personuppgifter vi har om dig samt även få information om hur länge uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, kompletteras eller raderas från våra system. Du kan också begära att behandlingen begränsas till visa ändamål och till exempel inte används för direktreklam.

Begäran om ändring eller radering av dina personuppgifter kan göras genom kontakt per e-post till info@kulturiyngarebygden.se

Information om ändringar och begäran om radering av dina personuppgifter kommer att förmedlas till eventuell tredje part som har tagit del av informationen via oss.

Vi kan ha rätt att neka din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som gör att vi inte kan ta bort dina uppgifter med omedelbar verkan.

Om du inte är nöjd

Om du vill invända mot hur dina personuppgifter behandlas ber vi dig kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i början av denna policy.

Om du inte är nöjd med vår hantering av din begäran, har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, öppnas i nytt fönster