Om föreningen

Föreningen Kultur i Yngarebygden, utgår från Björkvik, det lilla samhället vid sjön Yngaren, så rikt på bördiga jordar och vacker miljö. Björkvik är en typisk jordbruksbygd med flera stora gods och ett aktivt föreningsliv och är en av de stora kransorterna vid sjön Yngaren, beläget mitt i Södermanland, i triangeln Katrineholm, Nyköping och Norrköping.

Föreningen drivs ideellt av ett antal kulturintresserade och engagerade vänner i Björkvik med omnejd. Vi gör alla detta på vår fritid och vi kommer från olika håll i vårt engagemang när det gäller kultur. Det är berikande och spännande att se vad vi kan generera tillsammans genom föreningen.

Kultur i Yngarebygden vill med sin verksamhet berika det kulturella livet kring sjön Yngaren. Vi vill bjuda publiken inspirerande kulturupplevelser och skapa spännande möten mellan människor och konstnärliga uttryck. Våra konserter och evenemang kommer röra sig inom olika områden som musik, litteratur, historia, arkitektur, dramatik mm.

Föreningen vill samverka både med de yrkesaktiva artister och musiker som vuxit upp i regionen och de kulturpersoner som bor och verkar här och nu. Kultur i Yngarebygden blir så ett komplement och en inspiration till all fin verksamhet som kyrkan, körerna och kulturlivet i området redan själva bedriver.

Kultur i Yngarebygdens styrelse 2024 består av:
Christina Hörnell, konstnärlig ledare,
Bosse Lundgren, ordförande
Jonas Bergquist, vice ordförande
Kerstin Gullstrand Hermelin, sekreterare
Helena Liljegren, kassör
Fredrik Hermelin, ledamot
Louise Nordenfeldt, ledamot
Mikael Ljungström, ledamot

Christina Hörnell, som är en av initiativtagarna, har många yrkesverksamma år som kyrkomusiker och dirigent bakom sig. Hon arbetar sedan 2014 som director musices vid Linköpings universitet som ansvarig för verksamheten inom Musik vid Linköpings universitet. I sin tjänst är hon konstnärlig ledare och dirigent för Linköpings Studentsångare (manskör) och Östgöta Kammarkör. Hon har ett mångårigt förflutet som kormästare vid Kungliga Operan i Stockholm och som kormästare i Göteborgs Konserthus tillsammans med Göteborgs Symfoniska kör. Musik och kultur har alltid varit stora inspirationskällor i hennes eget liv och alla vänner hon fått genom ett yrkesliv i musikens tjänst har genom åren blivit många och även namnkunniga.

Föreningens ordförande, Bosse Lundgren, har till största delen av sitt arbetsliv arbetat som arbetsmiljö- och organisationskonsult med såväl privat som offentlig sektor som kunder. Under de senaste 15 åren har han ägnat sig åt att, i olika styrelser, verka för att stödja och utveckla musiklivet och då framför allt kammarmusiken i Katrineholm.

Kultur i Yngarebygden vill också inspirera unga människor till att spela och utvecklas via musik och kultur. Vi vet själva av erfarenhet att tillgång till kultur och ”livemusik” ifrån olika genrer, här spelar en viktig roll.  Att gå på konsert, se och höra musiker på nära håll när de spelar, och känna energiflödet i kommunikation och skapande kan vara ren magi. Ett sådant möte inspirerar på riktigt och kan vara livsavgörande för en ung musikant när det gäller val av väg i livet. Det här vill vi förmedla vidare även till den yngre generationen.

Vi hoppas snart få möta dig, ung eller gammal, van eller ovan besökare, vid något av våra evenemang. Bjud gärna med dig en vän, bekant eller släkting att dela upplevelsen med!

Känner du att du vill du bidra till vår verksamhet på olika sätt så hittar du mer information under fliken medlemskap.