Björkviks kyrka – Musik och arkitektur

jul 10, 2021 | Konserter

Wilhelm Stenhammar 150 år

I år firar vi att det är 150 år sedan Wilhelm Stenhammar, en av Sveriges största tonsättare genom  tiderna, föddes. Han var den främsta och mest mångsidiga musikpersonligheten i Sverige vid  sekelskiftet 1800–1900 och landets främste pianist. Men han spelade inte bara solo med orkester,  han betraktades också som den yppersta sångackompanjatören och framträdde ofta med tidens  främsta sångare. 

Han var en förgrundsgestalt i svenskt musikliv men för eftervärlden är Wilhelm Stenhammar mest  känd som tonsättare. Han komponerade musik i tidens alla genrer, orkesterverk, pianokonserter,  stråkkvartetter och stycken för kör och orkester. Här ska vi inte glömma de tre fantasierna och sviten  Sensommarnätter för piano eller sonaten för fiol och piano. Men det var vokalmusiken som  dominerade i konsertutbudet i Sverige vid denna tid och Wilhelm komponerade över 100 sånger, av  vilka drygt hälften kom ut i tryck under hans levnad.

 

Wilhelm Stenhammars far, Per Ulrik Stenhammar (1829–1875) var också tonsättare men även  arkitekt med ett flertal kyrkobyggnader på sin byggnadsverkslista. Här finner vi Björkviks vackra kyrka  som ritades av Per Ulrik och byggdes 1872–1875. Denna konsert är alltså inte bara en hyllning till  Willhelm Stenhammar och hans musik utan även en hyllning till hans far och den vackra kyrka han skapade åt oss i Björkvik!

 Ur den bördiga sörmländska myllan har det fötts ett antal mycket framstående musikanter och  sångare. Det är fantastiskt roligt att till denna hyllningskonsert få hälsa hovsångerskan Elin Rombo  välkommen hem till bygden i samarbete med den eminente pianisten och repetitören Martin Virin.

Elin Rombo (född Carlsson) är född och uppvuxen i en musikalisk familj i Katrineholm.  och gick på estetisk musiklinje på DeGeergymnasiet i Norrköping. Hon fortsatte därefter sin  sångutbildning vid Brandon University i Kanada och vid Operahögskolan i Stockholm. Redan under  studietiden debuterade hon på Kungliga Operan i Stockholm och sedan dess har hon haft hela  världen som arbetsfält och är flitigt anlitad på världens opera- och konsertscener.  2013 utnämndes hon till hovsångare och Elin Rombo har ett flertal gånger framträtt i SVT, till  exempel som solist vid prinsessan Estelles dop, vid prins Oscars dop, vid utdelningen av Polar Music  Price 2014 eller som solist vid nobelprisutdelningen 2014. 

Det är med stor glädje vi nu hälsar henne välkommen hem till Södermanland och Björkviks kyrka med  musik av 150-årsjubilerande Wilhelm Stenhammar.

Violinisten Anders Kjellberg Nilsson kommer ursprungligen från Oslo, men bor numera i Sverige, där  han innehar positionen som 1:e konsertmästare vid Kungliga Operan i Stockholm. Han har varit solist  med samtliga symfoniorkestrar i Norge och uppträder ofta som kammarmusiker och  ensembleledare. Anders har under många år varit konstnärlig ledare för festivalen Hardanger  Musikfest, och varit han konsertmästare i det norska Kringkastingsorkesteret. Anders spelar på en  fiol byggd av Michelangelo Bergonzi från år 1744 utlånad av stiftelsen Dextra Musica.

Pianisten och dirigenten Martin Virin är verksam i Stockholm men har sedan många år tillbaka sitt sommar- och semesterboende i Julita.

Han är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Sedan 2001 är han repetitör vid Kungliga Operan och från 2015 även biträdande kormästare för Kungliga Operans kör. 2013-2015 var han engagerad som repetitör och dirigent vid Deutsches Nationaltheater Weimar.

Vid sidan av sin tjänst på operan har han haft åtskilliga uppdrag som instuderare och musikalisk ledare.

Vi gläder oss att få lyssna till Martin som solopianist och som ackompanjatör till Elin i några av Wilhelm Stenhammars vackra sånger.

Wilhelm Stenhammar har förutom sin pianomusik och sina sånger även skrivit vacker körmusik. En  ensemble ut Östgöta Kammarkör finns därför med oss vid konserten i Björkviks kyrka för att bjuda  på några av hans kända körstycken. Östgöta Kammarkör är en del av Musik vid Linköpings universitet och dess medlemmar kommer från olika delar av Södermanland och Östergötland.